Masofadan o'qitish qanday ishlaydi?
«Optima» da ta’lim - 1 - 11-sinf maktab ta’limini samarali shaklda olish, oilaning yashash joyi o‘quvchining sog‘ligi maxsus ehtiyoj va siyosiy vaziyatga bo‘gliq bo‘lmagan holda.
Yakka tartibdagi jadval asosida, dunyoning har bir burchagidan masofaviy ta’lim olish.
Ta’lim davlat standatrlariga mos.
Optima Academy
Ta’lim jarayoni
Ta’lim jarayoni qanday o‘tadi?
  • Shaxsiy kabinetning login va parolini olgach, bola o‘qishni boshlaydi.
  • Bugungi va keyingi kun jadvalini, haftalik masofaviy-konsultatsiya jadvalini, fanlar ro‘yxatini ko‘radi
  • Tizim bo‘yicha qisqacha qo‘llanma ko‘rishi mumkin.
  • Mavzu sahifasida bo‘lganida, bola o‘qituvchisini, onlayn konsultatsiyalar soatini.
  • Agar biron bir savol bo‘lsa, bola o‘z savolini maxsus shaklda tizim orqali o‘qituvchiga murojaat qilishi mumkin.
Biz o‘quvchilarga asоsiy o‘quv fanlarini qo‘shimcha o‘rganishni tavsiya etamiz. Dastur 7-11-sinflarga mo‘lmallangan bo‘lib, o‘z ichiga STEM kоnsеpsiyasini va til kurslarini qamrab оladi. Siz o‘z farzandingiz uchun ro‘yхatdan fanlarni tanlab, yuqоri sifatli yеvrоpa ta’limining individual rеjasini tuzishingiz mumkin.
O‘rganiladigan fanlar ro‘yхati
7-11-sinflar
  • 1. Matеmatika (algеbra va gеоmеtriya)
  • 2. Kimyo
  • 3. Ingliz tili
  • 4. Rus tili